Content marketing

Vad är content marketing?

15 april, 2016 Appelberg

Content marketing är kommunikation som stärker relationen med målgruppen, utan det primära syftet att sälja. Med hjälp av intressant och relevant information, i första hand via avsändarens egna kanaler, bygger content marketing varumärke, gör målgruppen kunnigare och ökar dess lojalitet. Så mycket är fortfarande sant, men idag omfattar begreppet långt mer än vad det gjorde för 25 år sedan. 

Appelbergs introduktion till innehållsmarknadsföring

Appelberg har jobbat med content marketing i över 25 år. Vid en första anblick verkar vi ägna oss åt samma saker som när vi startade. Men sanningen är att det vi gör idag avviker en hel del mot det vi gjorde för 25 år sedan.

För att börja med likheterna jobbar vi fortfarande långsiktigt med kundens varumärke, i kundens egna medier, och vi producerar inte propaganda. Vi tror fortfarande på att innehåll som är sant, intressant och relevant är det bästa sättet att skapa effektiv kommunikation.

Men sedan är det inte mycket som är sig likt och skälet till det är att medielandskapet har förändrats. Det gäller i högsta grad också för oss som arbetar med content marketing. Digital kommunikation som sociala medier, poddar, film, bloggar, appar samt moderna och plattformsanpassade webbplatser erbjuder helt andra möjligheter än när Appelberg startade sin verksamhet 1989. Nu kan man prickskjuta på små, nischade men viktiga målgrupper och dessutom mäta effekten i realtid.

Fler möjligheter ställer högre krav

Den utbyggda kommunikationsfloran ställer helt nya krav på hur innehållet skapas, formuleras och distribueras. För Appelberg som contentbyrå innebär det bland annat att vårt arbete numera består lika mycket av strategi som av operativt arbete.

Möjligheterna är alltså oändligt mycket större för våra kunder men samtidigt har det blivit lite knepigare för dem att välja innehålls- och kanalstrategi. Enbart inom sociala medier kan man som contentköpare lätt bli desorienterad när valet står mellan olika plattformar. Det kan lätt bli virrigt utan en grundläggande strategi för kanaler, över vilka budskap som ska kommuniceras och hur dessa formuleras, eller om uttalade mål för contentarbetet saknas. Det är lika viktigt att bestämma vad som ska göras som att välja bort sådant man inte ska göra, och motivera varför.

Appelbergs grundkurs i content marketing

Det faktum att komplexiteten inom content marketing har ökat är också skälet till att vi på Appelberg valt att ta fram en guide om content marketing. Vi har koncentrerat innehållet till de kommunikationskanaler som vi anser vara mest relevanta för content marketing just nu. Vår förhoppning är att guiden ska fungera som en introduktion till content marketing för den som inte är så bevandrad på området, och som en vägledning för den som står i begrepp att utveckla sin kommunikation och kanske också välja samarbetspartner i det arbetet.

När funkar en podd bäst och är det värt att satsa resurser på Twitter? Eller är kanske en tryckt tidning rätt kanal för att föra ut dina budskap till målgruppen? Vi hoppas att den här introduktionen är en hjälp på vägen mot att besvara den typen av frågor.

Så på med studentmössan och följ med oss genom Appelbergs grundskola i content marketing.

bokomslag monster.png


Ladda ner Contenthandboken

 

Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.

Appelberg


Appelberg är en av Sveriges största contentbyråer. Vi är inriktade på B2B-kommunikation och har flera av Sveriges starkaste varumärken på kundlistan. Kontakta oss om du vill göra bättre content marketing.

Kontakta Appelberg
Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.