Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.

12 mars, 2018

The birth of the B2B customer

Peer to peer, purchase to pay och people to people – förkortningen P2P har haft många betydelser de senaste åren. Appelbergs digitala siare Måns Nilsson tar intryck av historien och blottar en värld där B2B blivit P2P ...

Content marketing,

Trender