Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.

21 oktober, 2015

Tips när du gör en hållbarhetsredovisning

CSR får allt större fokus hos företag. Och att redovisa sitt hållbarhetsarbete genom en hållbarhetsredovisning blir mer och mer en hygienfaktor.  På Spendrups har man valt att redovisa på GRI G4 nivå och även låtit ...

IR