Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.

10 augusti, 2017

Vad är effekt?

Alla är eniga om att framgångsrik content marketing har god effekt. Men vad är det egentligen vi säger när vi pratar om effekt, och menar vi alltid samma sak?  Det fanns en tid då effekterna av ett företags ...

Effekt