Content marketing

Köpt, ägd eller förtjänad media?

18 december, 2014 Joanna Rydbeck

Vad är egentligen skillnaden mellan köpt, ägd och förtjänad media? Vi reder ut begreppen!

På webben kan din kommunikation i olika kanaler delas upp i tre olika kategorier: köpt, ägd och förtjänad media. Organisationen på ett företag ser ofta ut som så att köpt media ligger under marknadsavdelningen, förtjänad media under PR/press och ägda kanaler ligger under kommunikationsavdelningen.

Köpt media ger snabba resultat

Köpt media används för att driva trafik till dina ägda kanaler och på webben kan det ske genom till exempel Google Adwords, Facebook Ads och banners på andras webbplatser. Även Native advertising räknas som köpt media. Kort och gott kan man säga att: Vi äger inte kanalen utan betalar för att använda den.

Köpt media riktar sig främst till den del av din målgrupp som inte känner till ditt varumärke, men som kanske är intresserad av dina produkter eller tjänster. Fördelen med köpt media är att den kan användas på en stor publik, är kontrollerbar och kan ge snabba resultat. Nackdelen med köpt media är att så fort du slutar betala för den så upphör den, vilket gör att du då inte längre syns och kan bli upptäckt.

Ägd media för långsiktiga resultat

Ägd media refererar till den kommunikation som du skapar och som sker på kanaler eller plattformar som tillhör ditt varumärke. Det kan exempelvis vara din webbplats, blogg, sociala medier, nyhetsbrev eller appar. Ägd media är därför kanaler du har kontroll över, helt eller delvis, beroende på var du publicerar. Du äger alltid innehållet, men det publiceras ibland i en kanal du äger (t ex din webbplats) och ibland i en kanal du inte äger (t ex sociala medier).

Ägd media är ett värdefullt verktyg för att bygga långsiktiga relationer med existerande och potentiella kunder. Ägd media är väldigt anpassningsbar och kvalitet samt relevans är nyckeln för att hålla kvar kontakten med målgruppen. Är ditt företag framgångsrikt i sina ägda kanaler kan du även över tid få din målgrupp att omvandlas och ni kan mötas i förtjänade kanaler.

Förtjänad media ger mest trovärdiga resultat

Förtjänad media är gratis publicitet på en medieplattform från personer som hittat din ägda eller köpta media, tyckt om innehållet och velat sprida det vidare. Förtjänad media uppkommer när din målgrupp pratar och delar ditt varumärke eller dina produkter, antingen som direkt respons på ditt material eller självmant via ”mentions”.

Fördelarna med förtjänad kommunikation är att du kan lyckas nå personer som du kanske aldrig själv kunnat nå. Men eftersom detta är en kanal du inte kan styra över måste du även vara beredd på kritik och kunna hantera denna.

En mix av alla tre

Ofta eftersträvar företag en mix av de tre olika typerna av media, men hur de väljer att jobba med dem är olika beroende på vad det är för erbjudande och produkter som säljs. Nyckel till att få dem att jobba mot samma mål är dock alltid en sammanhängande strategi.

Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.

Joanna Rydbeck


Joanna har jobbat med content marketing i tio år. Sedan 2015 som VD på Appelberg Joanna sitter även i ledningen för Mediaplanet, där hon ges möjligheten att också följa branschutvecklingen globalt.

Kontakta Joanna Rydbeck
Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.