IR

Tips när du gör en hållbarhetsredovisning

21 oktober, 2015 Göran Lind

CSR får allt större fokus hos företag. Och att redovisa sitt hållbarhetsarbete genom en hållbarhetsredovisning blir mer och mer en hygienfaktor. 

På Spendrups har man valt att redovisa på GRI G4 nivå och även låtit revidera sin hållbarhetsredovisning av en extern revisor.

– Vi har arbetat länge med CSR-frågor. Vi är ett hållbart företag och för oss är det en förutsättning för att kunna verka på de marknader där vi finns representerade, säger Claes Åkesson, Direktör miljö och hållbar utveckling på Spendrups. Konsumenterna förväntar sig att vi har fokus på hållbarhet. Det gör även våra medarbetare, framtida medarbetare och leverantörer. Hållbarhet är en del av vår affärsidé.

Låt redovisningen sticka ut

Förutom siffror och mer formell information kan det också vara en bra idé att tänka lite större i samband med att man tar fram sin hållbarhetsredovisning. Ta chansen att sticka ut och ta position i CSR-arbetet. Var inte heller rädd för att ta i grafiskt. Förutom teknikaliteterna kan det vara en bra idé att komplettera med intressant content. Detta kan sedan användas fristående i andra kanaler, men även för att lyfta fram CSR-arbetet och hållbarhetsredovisningen.

Appelberg producerade Spendrups Hållbarhetsrapport 2014.
Vill du veta mer om Appelbergs tjänster inom hållbarhets- och årsredovisningar, kontakta Göran Lind.

Att tänka på när du gör en hållbarhetsredovisning


  1. Var ärlig och transparent.
  2. Är det intressant? Vill mottagaren läsa eller rapporterar du pliktskyldigt?
  3. Är det relevant? Enligt riktlinjerna för GRI G4 ska enbart väsentliga frågor adresseras i hållbarhetsredovisningen.
Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.

Göran Lind


Göran Lind är tf vd på Appelberg och en erfaren ekonomijournalist. De senaste 10 åren har han haft flera roller på Appelberg, bland annat redaktionschef, och nu tillförordnad vd. Kontakta Göran om du vill veta mer om vårt erbjudande.

Kontakta Göran Lind
Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.