SEO

Så hör content marketing och SEO ihop

3 januari, 2016 Camilla Svensson

Content marketing och SEO är två faktorer som tillsammans skapar en väl fungerande och sökbar webbplats. Genom att skapa bra innehåll förser du sökmotorerna med relevant text att indexera vilket ger dig en högre rankning i sökresultatet.

SEO, sökmotoroptimering, används för att hamna högre upp i det organiska sökresultatet på webben. SEO i Sverige görs främst för Google då över 90 procent av alla sökningarna i vårt land görs där idag.

Prioritera innehållet i ditt SEO-arbete

SEO består av tre grundpelare: teknik, innehåll och länkar. Alla tre är lika viktiga, men innehållet blir allt viktigare i SEO-ekvationen och behöver du prioritera ska du lägga krutet där. Om du har mycket relevant och rikt innehåll, ett innehåll som ger läsaren ett värde, får du bra organiskt material som kan spridas och på så sätt driva trafik till din webbplats.

Innehåll utifrån ett SEO-perspektiv

För att kunna jobba med SEO behöver du innehåll att utgå från och arbeta med, och för att kunna skapa content marketing med relevant innehåll på webben behöver du tänka på SEO. De båda delarna hänger ihop då ditt innehåll behöver anpassas utifrån de sökord du tagit fram.

Om du vill ranka på ett sökord med hög konkurrens behövs mycket innehåll och då behöver du bygga upp en kontext kring sökfrasen. En lösning är att jobba med kategorier på till exempel en blogg.

Strukturerad data

Ytterligare en sak du kan göra i ditt SEO- och innehållsarbete är att använda dig av strukturerad data genom datauppmärkningsverktyget i Google Search Console. Strukturerad data används för att markera upp innehåll på din webbplats vilket hjälper Google att tolka det och förstå webbplatsen bättre. När Google förstår webbplatsen bättre kan de presentera den bättre och på nya sätt i sökresultatet. Det kan de till exempel vara genom avancerade utdrag som är information från din sida såsom kundbetyg och prisintervall.

Mobilt fokus ny trend

2015 var året då det blev ännu viktigare att arbeta med mobil SEO. Det är nämligen två olika sökresultat som visas beroende på om du söker på en dator eller mobil. Eftersom det är två olika resultat krävs det två olika SEO-strategier för att få en bra placering i det organiska flödet.

Användarupplevelsen är en viktig rankingfaktor i det mobila sökresultatet och då är responsiv webbdesign perfekt att använda. Responsiv design innebär att webbplatsen automatiskt anpassar sig efter skärmens storlek.  1. Använda Keyword planner i Google AdWords och ta reda på vad din målgrupp söker på.
  2. Gör en innehållsstrategi baserad på sökbeteendena.
  3. Producera kvalitativt innehåll som ger besökarna vad de vill ha när de landar på er hemsida.
Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.

Camilla Svensson


Camilla är webbredaktör på Appelberg och en fena på olika CMS. Hon har en utbildning från Hyper Island och har jobbat med kunder som till exempel Microsoft, SKF och Gränges.

Kontakta Camilla Svensson
Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.