Almedalen, Effekt, Content marketing

Med Brandskyddsföreningen i Almedalen

10 april, 2018 Måns Nilsson

Sommaren 2017 ville Brandskyddsföreningen göra avtryck under Almedalsveckan. Organisationen har under de senaste åren spetsat sina budskap och blivit en trovärdig och uppmärksammad leverantör av brandsäker kunskap. 

Almedalsveckan var en ypperlig arena för Brandskyddsföreningen att träffa nya intressenter och samarbetspartner inom frågor om hållbarhet, digitalisering och säkerhet

Organisationen hade börjat bygga upp ett kunskapscentrum med fokus på framtidens brandsäkerhet och utveckling och ville nu etablera och agera utifrån den positionen externt. Då Brandskyddsföreningen tidigare tagit hjälp av Appelberg under Almedalsveckan, bad de oss hjälpa dem planera sin vistelse på ön.

Nätverkande på agendan

Till skillnad från tidigare år valde Brandskyddsföreningen att istället för ett offentligt evenemang arrangera två välbesökta event, men bara för särskilt inbjudna gäster. Organisationen ville i kraft av sin position som kunskapscentrum samla insikter och initiativ som uppstått i svallvågorna av den tragiska branden i Grenfell Tower som rasat i juni 2017, och söka stöd för frågan om behovet av oberoende tredjepartskontroll i byggprocessen. Man ville även möta representanter från relevanta organisationer, företag och myndigheter då framgångsrikt preventionsarbete kräver samarbete.

Appelbergs projektledare hade under våren löpande möten med Brandskyddsföreningens delegation där budskap, kommunikationsstrategier och intressanta mötesytor beslutades.

 New call-to-action

 Förberedelser inför Almedalen

Appelberg skötte förarbetet med att kontakta arrangörer, pressansvariga, PR-representanter och politiker för att arbeta in Brandskyddsföreningens representanter på relevanta mingel, möten och seminarier. Varje deltagare i delegationen fick ett individuellt schema för veckan, och tänkbara frågeställningar för sitt specifika område.  

– Förutom paneldebatter och seminarier så ligger ett stort värde i de informella mötena. Du knyter kontakter med människor du inte skulle ha träffat annars, hittar nya sammanhang och nya bundsförvanter, säger Kristin Djerf, Almedalsveteran och projektledare på Appelberg.

Väl på plats i Almedalen kombinerade Appelbergs projektledare PR-rådgivning med omvärldsbevakning och att dokumentera Brandskyddsföreningens närvaro genom ett antal artiklar och fotodokumentation. Artiklarna publicerades i Brandskyddsföreningens egna kanaler.

 

Vill du veta mer om hur du ska lägga upp din Almedalenstrategi? Kontakta våra Almedalsexperter

 

Läs mer om vad Appelberg kan erbjuda under Almedalsveckan

Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.

Måns Nilsson


Måns Nilsson är journalist, norrlänning, slagskämpe och digital spanare. Med en guldspade i bagaget kom han till Appelberg 2015 och har sedan dess hjälpt några av Sveriges tyngsta industriföretag med pr-arbete i både traditionella och digitala kanaler. Måns Nilsson är digital affärsutvecklare på Appelberg och lever sitt liv till 83 procent digitalt.

Kontakta Måns Nilsson
Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.