Content marketing, Trender

Inkluderande kommunikation är ditt ansvar

10 september, 2018 Appelberg

Ett företag eller en organisation som inte aktivt arbetar med mångfald och jämställdhet förlorar snabbt sin attraktionskraft. Inkluderande kommunikation är ditt ansvar och en förutsättning för att du ska vara relevant för din målgrupp.

Det finns otaliga exempel på företags- och marknadskommunikation som, ofta omedvetet, riktas mot en publik som inte fullt ut motsvarar hur samhället ser ut. Man glömmer helt enkelt bort att tänka i termer av ursprung och kön, eller om mottagaren bor i storstad eller landsort. Om målet är att de människor man kommunicerar med ska känna sig inkluderade måste det finnas en dörr på glänt oberoende av ålder, yrke, sexuell läggning och annat. För så ser samhället – och dina kunder ut.

Därmed inte sagt att varje text, podcast eller film alltid måste tilltala alla – tvärtom. Målsättningen bör i stället vara att vidga perspektivet och låta olikheterna få full representation och att i valet av bilder, intervjupersoner och ämnen ständigt sträva efter att spegla världen. 

 

Liten lathund till en inkluderande kommunikation


 1. Gör företagets mål till dina
  Om företaget har en mångfaldsstrategi eller plan för sitt värdegrundsarbete – läs den. Använd de mål företaget satt för arbetet med jämställdhet eller inkludering, och ställ samma krav på företagets kommunikation.
 2. Låt utsidan spela roll
  En amerikansk studie från 2017 visade att människor är mer benägna att tycka om ett varumärke som använder ansikten i sin kommunikation. Se över bildbankerna och ersätt alla generiska byråbilder med äkta och relaterbara motiv. Om er organisation verkar i en värld där människor till exempel har olika hudfärg eller funktionsvariationer är det viktigt att de känner igen sig i er kommunikation.
 3. Var noggrann med vilka som uttalar sig
  Oavsett om det handlar om en kort mening i en företagsfilm, eller en djuplodande intervju med någon som använder företagets produkter, försök fånga röster som skiljer sig åt. Ett vidgat perspektiv skapar större trovärdighet.
 4. Lägg grunden med ambitiös research
  Vi utgår ofta från oss själva när vi ska bestämma vinkel och vem vi ska intervjua för ett jobb. Det kan vara svårt att hitta en annan typ av personer än de vi vanligtvis pratar med – men ge inte upp! Fråga runt, ring ett extrasamtal eller använd sociala medier för att hitta nya personer och med dem nya berättelser.
 5. Lyssna till publiken
  Content marketing handlar till stor del om berättelser, men vet vi alltid vad den som lyssnar är intresserad av? Vilka är personerna i talangpoolen som företagets framtida kompetensförsörjning vilar på, och hur ser säljavdelningens strategi för att locka till sig nya kunder ut? Genom att prata med de olika avdelningarna på företaget kan vi få en djupare kunskap om till vilka kommunikationen ska riktas.
Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.

Appelberg


Appelberg är en av Sveriges största contentbyråer. Vi är inriktade på B2B-kommunikation och har flera av Sveriges starkaste varumärken på kundlistan. Kontakta oss om du vill göra bättre content marketing.

Kontakta Appelberg
Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.