Content marketing, Internkommunikation

Gränges använder WeChat för internkommunikation

30 november, 2015 Eriq Agelii

Wechat är en av världens mest använda kommunikationskanaler. Men utanför Kina är det få som känner till den. Gränges AB är ett undantag – de använder WeChat för att kommunicera med sina anställda.


För att öka förståelsen, bygga broar och stärka kunskapsutbytet mellan företagets medarbetare lanserade Gränges i oktober 2015 medarbetartidningen Exchange, som produceras av Appelberg. Gränges kommunikationsdirektör, Pernilla Grennfelt menar att internkommunikationen fyller en extra viktig funktion när företaget går igenom stora förändringar.

− Vi har anställda på många olika håll i världen som vi vill nå ut till för att nå samsyn om Gränges värderingar, vad vi står för och vad vi gör. Jag hoppas att tidningen ska stärka oss som företag, som en attraktiv och bra arbetsgivare, förmedla att vi är tekniskt avancerade med många duktiga anställda på många olika områden. Det är rent affärsmässigt, vi vill bli bättre på att dela idéer.

Medarbetartidning rätt kanal till anställda
Många av Gränges projekt drivs på global basis, i tajt samarbete mellan olika enheter, där internkommunikationen är viktig för att komma närmare varandra, anser Pernilla Grennfelt.

– I vårt fall tror vi att en tidning är en bra kanal att nå alla anställda. Både i Kina och i Sverige är våra anläggningar ganska lika, med många anställda i produktionen som utför mycket praktisk arbete, och andra som i större utsträckning sitter framför sin dator.

Tidningen ges ut på svenska, engelska och kinesiska (mandarin). I första hand distribueras den digitalt. Just att nå medarbetarna i produktion i Kina visade sig vara en utmaning – få har egen mejladress och Gränges har inte hunnit lansera sitt intranät där än. En lösning blev att distribuera tidningen via mobilappen Wechat. Det är en av världens mest använda kommunikationskanaler med över 600 miljoner användare, de allra flesta i Kina. Nära 90 procent av mobiltelefonerna i Kina har Wechat installerat som en portal för all möjlig kommunikation.

Internkommunikation viktigt i hela världen

Tillsammans med Appelberg genomförde Gränges en förstudie med djupintervjuer kring företagets internkommunikation. Detta ligger till grund för koncept och utformning av Exchange och intranätet. Även om behoven skiftade menar Pernilla Grennfelt att internkommunikation är lika viktigt i hela världen.

– Förväntansbilden är lite olika, i Sverige finns en större förväntan på kommunikation än i Kina, säger hon.

Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.

Eriq Agelii


Eriq Agelii har jobbat med media och kommunikation i över 25 år. Han har stor erfarenhet av att arbeta med stora grossister som Dahl och Swedol. Eriq är en kreativ själ som stolt levererar med kvalitet och innovation. Kontakta Eriq om du vill ha en rutinerad projektledare och redaktör till dina projekt.

Kontakta Eriq Agelii
Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.