Förändringens fyra rum

16 november, 2016 Camilla Svensson

Vi lever i en föränderlig tid. Utvecklingen går snabbt och det kan vara svårt att hänga med. Vid förändring berörs vi både som individer och organisationer. Vi bjöd in ledarskapskonsulten Victoria Carlbaum för att fördjupa oss i hur vi ska navigera i vår snabbrörliga och teknikdrivna omvärld.

Som ledarskapskonsult förmedlar Victoria kunskap men framför allt verktyg för att chefer och ledare ska kunna hantera svåra samtal eller konflikter.

– Bland annat så använder jag ofta Janssens teori om Förändringens fyra rum för att den ger insikt om var företaget, men även individen, befinner sig i förändringsprocessen och hur mottaglig man är för förändring, berättar hon.

Victoria_Carlbaum.jpg

Ledarskapskonsulten Victoria Carlbaum välkomnar förändring.

Denna teori går ut på att man måste ta sig igenom fyra viktiga faser vid en förändringsprocess för att nå det mål man vill, även om de olika faserna kanske inte alltid är så roliga.

 

De fyra rummen

I det första rummet tycker man att allt är bra som det är. Man är nöjd och vill inte ha någon förändring. När en förändring ändå sker hamnar man i rum två, censurfasen. Man förnekar det som hänt och försöker låtsas att man är kvar i det första rummet, där allt är bra.

Självinsikt är det som för en individ vidare till rum nummer tre där kaos och förvirring uppstår. Något känns fel och en förändring önskas, men man vet inte riktigt hur och på vilket sätt. Även om denna fas är jobbig att befinna sig i, behövs den för att kunna komma vidare i processen.

Först när acceptans av förändringen sker kommer man till rum nummer fyra, inspirations- och förnyelsefasen. En viktig fas, full av kreativitet och ”allt känns möjligt”-känsla, som gör att alla gemensamt kan föra organisationen framåt.

 

Stagnation är farligt

Det är viktigt att inte fastna och stanna för länge i varje rum och att hålla dörrarna öppna. Stagnation är farligt i ett företag, även om man inte ska springa för springandets skull.

– Det finns ju en stor glädje och energi i rörelse som är viktigt att komma ihåg, säger Victoria.

Klimatet är summan av allt och när det kommer till ledarskap är det viktigt att bygga relationer och att genomföra samtal.

– Känslan av att chefen ser och förstår är viktig, och att man inte har skygglappar på eller censurerar sig själv. Fokusera på beteenden och uppmärksamma både det du tycker är ok och vad du inte tycker är ok. Men glöm för allt i världen inte bort glädjen.

 

Förändringens fyra rum

 1. Nöjdhet

  Nyckelord: lugnt, tryggt, behagligt, acceptans, gemenskap, vila, vill inte ha förändring.

 2. Censur och förnekelse

  Nyckelord: irritation, frustration, tomhet, energilöshet, jobbigt, vill inte ha hjälp.

 3. Kaos och förvirring

  Nyckelord: rädsla, tvivel, osäkerhet, hopplöshet, ensamhet, vill ha förändring.
 4. Inspiration och förnyelse

  Nyckelord:utveckling, kreativitet, allt är möjligt, oövervinnlig, flow, kraft, glädje.
Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.

Camilla Svensson


Camilla är webbredaktör på Appelberg och en fena på olika CMS. Hon har en utbildning från Hyper Island och har jobbat med kunder som till exempel Microsoft, SKF och Gränges.

Kontakta Camilla Svensson
Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.