Content marketing, Webb

Digitala termerna alla pratar om. Hur många har du koll på?

2 mars, 2016 Camilla Svensson

Det är inte lätt att hänga med i alla begrepp som figurerar i kommunikationsvärlden. Vissa av dem använder vi dagligen och andra mer sällan. Men vad betyder de egentligen? Här har vi listat några begrepp som det kan vara bra att ha koll på.

KPI – Key Performance Indicator
Ett nyckeltal som används för att mäta faktorer som är viktiga för ett företags eller en kommunikationsinsats framgång. I andra sammanhang kan KPI stå för ”konsumentprisindex”.

URL – Uniform Resource Locator
Webbadress, eller mer exakt: en textsträng som identifierar en unik resurs på internet.

HTML
HTML är en förkortning av HyperText Markup Language och är ett språk som beskriver hur webbläsaren ska läsa och visa webbsidans olika element.

Den senaste versionen av HTML är HTML5. Med denna version kan du hantera fler funktioner och attribut än tidigare versioner.

CSS – Cascading Style Sheet
CSS-koden styr layout och utseende på en webbsida, dvs den adderar grafiska element till ett HTML-dokument. CSS-koden kan ligga direkt i HTML-dokumentet eller som en separat fil.

Javascript
Ett dynamiskt programspråk som används för att bygga funktionalitet som kan bäddas in i HTML-koden. Javascript används för att göra webbsidor interaktiva och dynamiska. Javascript kan bäddas in var som helst i HTML-koden.

Exempel på funktioner som kan byggas med Javascript:
•    kontroll av ifyllda fält innan formulär skickas till en server
•    funktioner för att visa eller dölja delar av en sida
•    växling av annonsbilder med visst intervall
•    spel

Backend
Den del av en webbplats som rör databaser, servrar, webbapplikationer. Det är här information skickas till och från rätt ställen.

Frontend
Den delen av en webbplats som rör framsidan, det vi ser, av en webbplats. Webbdesign, användarvänlighet och interaktion är några aspekter att ta hänsyn till.

Konvertering
Uppstår när ett definierat mål på din webbplats uppfylls av en besökare. Ofta en försäljning, men kan även vara att prenumeration på ett nyhetsbrev eller att ladda ner en rapport.

A/B-test
Kallas också split test och är en form av trial and error-test som syftar till att komma fram till den bästa versionen av någonting genom att ställa två varianter mot varandra. Genom A/B-testning kan man t ex komma fram till den bästa ämnesraden för ett nyhetsbrev.

Plug-in
Ett datorprogram som körs i ett annat program. Kallas även insticksprogram. Finns till exempel att installera i CMS, webbläsare och InDesign.

CMS – Content Management System
Ett verktyg som hanterar och publicerar olika typer av innehåll på internet. Webbpubliceringssystem är en annan benämning. Exempel på CMS är WordPress, Episerver och Drupal.

SEO – search engine optimization
Optimering av webbplatser i syfte att ranka högt hos sökmotorerna och på så sätt få trafik till sin webbplats. SEO består både av tekniska aspekter och insatser kopplade till innehåll som t ex text.

SEM – search engine marketing
All typ av marknadsföring som sker via sökmotorer. Detta involverar både SEO och betald marknadsföring som Google Adwords.

Open source
Datorprogram med källkod som är tillgänglig för vem som helst att läsa och bygga vidare på utan att betala licensavgifter till kodens ägare. Vanligast är detta när man talar om olika typer av CMS, t ex WordPress.

Content
Innehåll. När ordet används inom kommunikation på svenska syftar man ofta på content marketing.

Marketing automation
En metod för att samla in data om till exempel besökare på en webbplats eller prenumeranter på ett nyhetsbrev i syfte att upptäcka och fånga upp potentiella kunder (leads).

Nurturing
Automatiska processer som tar hand om leads, ser till att de får rätt kommunikation vid rätt tillfälle för att så småningom utvecklas till kunder.

Native advertising
En annons i form av en redaktionell text. Texten har samma känsla och format som resterande innehåll på den webbplats eller i den tidning där den publiceras.

Responsive Design
Webbdesign som tillåter layouten att förändras beroende på vilken skärmstorlek och skärmupplösning som besökaren har. De vanligaste lägena är desktop, surfplatta och mobil.

Share of voice
Inom onlinemarknadsföring den andel av marknadsplatsens utrymme en viss annons får. Används även inom sociala medier som begrepp för att mäta hur samtalet och utrymmet totalt ser ut på internet.

Informationsarkitektur
Hur innehållet på en webbplats är organiserat, dvs strukturen på innehållet.

UI Design – User Interface Design
Användargränssnittet (User Interface) är en länk mellan användaren och den hårdvara eller programvara som användaren interagerar med, dvs funktion.

UX design – User Experience Design
Användarupplevelsen (User Xperince) är den känslan som en användare får genom att använda ett gränssnitt.

Wireframe
Enkla skisser utan grafisk form som visar layout och funktioner på en webbplats. Wireframes är bra att utgå från när man gör användartester av en webbplats innan den tekniska utvecklingen.

Webbdesign
Grafisk design på en webbplats. Det gäller t ex att bestämma typografi, färger och ikoner.

Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.

Camilla Svensson


Camilla är webbredaktör på Appelberg och en fena på olika CMS. Hon har en utbildning från Hyper Island och har jobbat med kunder som till exempel Microsoft, SKF och Gränges.

Kontakta Camilla Svensson
Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.