Det bästa med GDPR

15 maj, 2018 Kristin Djerf

Knappt två veckor återstår innan EU:s nya datalagringsdirektiv GDPR träder i kraft. Då är det läge att påminna om fördelarna med den nya lagen.

GDPR ersätter svenska PUL och reglerar organisationers hantering av personuppgifter. Syftet är att stärka den personliga integriteten genom större transparens kring vilka personuppgifter som lagras och varför.

Så här nära deadline är det lätt att förknippa GDPR med krånglig byråkrati och oro för de höga böter som hotar om man inte lever upp till kraven. Men GDPR för också med sig mycket gott:

  1. Ordning och reda

    Förberedelserna inför GDPR har tvingat företag till en grundlig genomgång av verksamheten för att ta reda på vilka personuppgifter som hanteras, var de hanteras och om det verkligen är nödvändigt att de hanteras. En rensning som få annars skulle ha tagit sig tid till. Bättre koll på register över kunder, leverantörer och samarbetspartner öppnar upp för smartare arbetsprocesser och nya affärer.
  2. Ökat förtroende

    Facebooks Cambridge Analytica-skandal gjorde fler skeptiska till att dela med sig av sina personuppgifter till företag och organisationer, men med GDPR ökar tryggheten. GDPR kräver att individen ger sitt medgivande till att personlig information lagras. Syftet måste vara tydligt och informationen får inte sparas längre än nödvändigt. Att veta vad uppgifterna används till och varför de behövs kan göra kunderna mindre skeptiska till att lämna ifrån sig information och stärka förtroendet för ett företag.
  3. Samma villkor inom EU

    Med GDPR harmoniseras lagstiftningen inom hela EU. Tidigare har varje land haft sin egen lagstiftning kring hantering av personuppgifter, som företag med verksamhet utanför det egna landets gränser har tvingats ta hänsyn till. Med GDPR gäller samma regelverk i hela EU. Alla konkurrerar på lika villkor och har bara ett regelverk att förhålla sig till.

Vill du veta mer om hur Appelberg hanterar dina personuppgifter, tveka inte att kontakta vår COO, Ammi Bohlin på 0706-26 40 53 eller ammi.bohlin@appelberg.com

Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.

Kristin Djerf


Kristin Djerf är projektledare som rattar kunder som KTH och SIS. Senast kommer hon från Dagens Media där hon främst bevakade digitaliseringen inom kommunikations- och mediebranschen.

Kontakta Kristin Djerf
Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.