IR

Därför är designen av din årsredovisning viktig

14 september, 2018 Tom Barette

På höstens första frukostevent hos Appelberg berättade vår designchef Tom Barette och senior AD Sedki Alimam hur en årsredovisning bör utformas för att nå ut till sina läsare.

Mediebruset ställer ökade krav på den som kommunicerar med aktiemarknaden, och årsredovisningen är en viktig kanal för att fånga in nya kunder och investerare. För att lyckas krävs det att man är tydlig och genomtänkt. Både gällande innehåll och design.

När det kommer till designen är det viktigt att låta företagets affär och framför allt kunder styra hur årsredovisningen ska se ut och kännas. Senior AD Sedki Alimam tog under frukosteventet kunden Addnode Group som exempel:

– Addnode ville ha en mer lättillgänglig årsredovisning som tydligare förklarade bolagets affärsidé. Lösningen blev en kombination av redaktionellt innehåll och en informativ och modern grafik som snabbt ger en bild av Addnode, men samtidigt tillgodoser behovet av fördjupande information.

Designchef Tom Barette berättade om Appelbergs arbete med årsredovisningen för NetEnt, där kundens önskemål var ”ett mer börsmässigt vuxet intryck”. Ett resultat som nu nominerats i Svenska Designpriset.

– Vi bytte ut deras tidigare ganska glansiga papper mot ett obestruket och tog fram en skandinavisk ren form som tillsammans med företagets spelfigurer på ett lekfullt sätt lyfter fram företagets affär.

Design lyfter fram budskapet

För att viktiga budskap inte ska gå förlorade i siffror och tabeller kan man med fördel använda sig av design och grafik. Sedki Alimam upplyste om att en siffersida med enkla medel kan presenteras genom grafik så att informationen går enklare att ta till sig.

– Det ska gå att ta till sig informationen bara genom att titta på sidan. Du ska förstå viktiga nyckeltal innan du ens har börjat läsa på sidan.

Infografik där bild, siffror och text kombineras är också ett utmärkt exempel på hur man på ett lättförståeligt sätt kan presentera komplexa sammanhang i en årsredovisning.

Låt varumärket styra designen

När Appelberg påbörjar arbetet med en årsredovisning ser vi först och främst över vilka beståndsdelar som finns att bygga med. Vilka färger, ikoner och typsnitt finns tillgängliga i företagets varumärkesprofil? Behöver något element adderas? Ska vi använda illustrationer eller foton – eller kanske en kombination? Tom Barette förklarade:

– Slutresultatet ska vara något som företaget känner sig stolt över och som de vill dela med sig av! Både årsredovisningens yttre och dess innehåll ska i alla delar reflektera vad varumärket handlar om.

Sprid din årsredovisning digitalt

Det är viktigt att bestämma hur man vill sprida årsredovisningen digitalt, redan innan designen tas fram och produktionen startar. I dag är det vanligt att årsredovisningen trycks i en förhållandevis liten upplaga och att man sedan satsar på just digital spridning.

Sedki Aliman visade ett framgångsrikt exempel på digital spridning av en årsredovisning, signerat varumärket Puma. En 10-sekunders film där varje bildruta innehåller ekonomisk information.

– Tanken förs till Pumas framåtrörelse och deras affär som andas snabbhet. Det är ett väldigt roligt grepp som du aldrig glömmer att du sett.

 

Nästa frukostseminarium: 

Missa inte vårt nästa frukostseminarium på temat film! Den 21 november berättar vår nya filmchef Nora Henriksson om hur thought leadership och film hänger ihop.


Nästa frukostseminarium

 

 

Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.

Tom Barette


Tom Barette är designchef och senior art director på Appelberg. Han är utbildad i London och vid Hyper Island. Han har jobbat med kunder som Scania, ABB, KPMG och Microsoft. I London har Tom bland annat arbetat på tidskrifterna The Lawyer, The Guardian och Financial Times. Kontakta Tom om du vill veta mer om vårt erbjudande inom formgivning.

Kontakta Tom Barette
Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.