Content marketing, Effekt

Content hub – en viktig byggsten i content marketing

29 april, 2016 Ammi Bohlin

Lägg ner megafonen och bjud in till den mer sofistikerade klubben – contenthubben. Här få du veta varför content fungerar och vilket värde navet ger dina bästa kompisar – följarna.

Ett av världens mest lyckade innehållsnav anses American Express Open Forum vara. Redaktionen lovar att bjuda på “Insights, Inspiration, and Connections to Grow Your Business”, och det är precis vad man gör. Läsarna får ta del av de senaste nyheterna i branschen, man bjuder på tips, trick och råd.

Resultatet har blivit en stark och inflytelserik community – ett socialt nätverk – av engagerade läsare som har nytta av innehållet, sprider det vidare till sina personliga nätverk eftersom de litar på varumärket.
 
Sänk volymen – nå längre
Contenthubben som struktur är motsatsen till den klassiska megafonen – den som används för att föra ut ett företags budskap och produkter så brett och högljutt som möjligt: Kom och köp konserverad gröt!  I contenthubben sänks volymen till ett mer sofistikerat möte mellan ditt varumärke och den som vill veta mer. Här handlar det inte om att sälja, övertyga, pracka på. Framgångsrika innehållsnav fungerar eftersom de ger läsarna ett värde. Det är här, i contenthubben, de likasinnade möts och skapar kontakt med varandra. Värdet för läsaren kan handla om att få inblick i en spännande bransch, få tips om hur man kan förbättra sitt liv – eller andras – och det görs genom berättelser som engagerar. En contenthub har därför en egen inneboende kraft – och allt fler företag upptäcker den.

Basen är tid, tålamod och talang
För att kunna producera unika och engagerade berättelser – som läsarna i sin tur engagerar sig i – krävs både talang och insikter. För att bygga upp en relation, experimentera och planera vilket innehåll som fungerar krävs tid. För att lyckas på lång sikt krävs även egenskaper som tålamod, uthållighet och flexibilitet.

I en värld som drivs av siffror och resultat kan det vara svårt att försvara produktionskostnaden för en contenthub och underhållet av den. Varje sida börjar med noll delningar. En del av innehållet blir aldrig eller sällan delade. Men plötsligt kan innehållet ligga rätt i tiden och flyga i väg. I dag upptäcker allt fler företag att content marketing är en investering som lönar sig.

Toppa med relevant innehåll
Contenthubbens framgång kan mätas i antalet följare. Ju fler följare, desto fler leads och människor som får nytta av ditt varumärke. Men ett gott råd är att fokusera mindre på siffrorna och mer på bra innehåll. Viktigare än antalet följare är hur många av dina fans som återkommer och agerar. Det är kvittot på att du når ut.

Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.

Ammi Bohlin


Ammi Bohlin är COO på Appelberg och har arbetat med digital kommunikation sen 1999. Hon älskar Internet och datadriven kreativitet. Hör av dig till Ammi om du vill prata affärsmöjligheter, samarbeten eller om du vill bli en av oss.

Kontakta Ammi Bohlin
Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.