Metoo

Appelberg svarar på #sistabriefen

18 december, 2017 Appelberg

Ja – det här är den viktigaste brief som någonsin lagts i våra händer. Det är ju självklart att vi som leder Appelberg har ett ansvar att genom aktivt och systematiskt arbete skapa en arbetsplats fri från diskriminering, förtryck och övergrepp.

Vi hyllar uppropet och alla modiga medarbetare på vår byrå och hos branschkollegorna som skrivit under. Det här är vårt svar på #sistabriefen.

 

  • Vi lovar att se, höra och agera på alla former av sexism, negativ jargong, trakasserier och övergrepp. I ord och handling skapar vi en arbetsplats med ett inkluderande, tryggt och respektfullt klimat.

 

  • Vi skapar en arbetsgrupp av medarbetare och företagsledning som med utgångspunkt i #metoo och #sistabriefen ska utveckla och följa upp vårt jämställdhetsarbete. Vi skapar anonyma kanaler för visselblåsning.

 

  • Vi ställer frågan! Vi bryter tystnadskulturen och använder såväl medarbetarsamtal som stormöten åt att informera alla anställda om vår policy mot trakasserier, våra rutiner när man upplever sig utsatt för trakasserier och hur företagsledningen agerar när övertramp skett.

 

Vår nolltolerans stannar inte vid ord – vi lovar att efterleva våra löften, och att aldrig mer låta frågan vara obekväm eller nedprioriterad. Ärligt talat hoppas vi att vår bransch aldrig mer blir sig lik. Att #sistabriefen verkligen blir den sista.

 

Ledningsgruppen på Appelberg

Göran Lind
Ammi Bohlin
Petra Malm
Rikard Bunke
Elin Sahlström
Jenny Mattsson
Måns Nilsson

Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.

Appelberg


Appelberg är en av Sveriges största contentbyråer. Vi är inriktade på B2B-kommunikation och har flera av Sveriges starkaste varumärken på kundlistan. Kontakta oss om du vill göra bättre content marketing.

Kontakta Appelberg
Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.