Trender, Content marketing, Effekt

4 medietrender för 2016

26 januari, 2016 Johannah Lindquist

När 2016 nu rullar in på allvar är det intressant att fråga sig vilka kommunikationsutmaningar som ligger framför oss i år. Marketing Week har några idéer om trender att hålla ögonen på.

Dagens kommunikationsvärld präglas starkt av att det utvecklas nya tjänster på löpande band. Dessa innovationer ger marknadsförare och kommunikatörer oändliga möjligheter att nå sina målgrupper på nya sätt.

Lär känna kunden IRL
Fler och fler använder sociala medier på ett sätt som premierar starka relationer, engagemang och lojalitet före antalet relationer. Men hur digitala vi än blir – inget slår de starka relationer som uppstår i mötet mellan människor IRL. Därför är en av årets stora utmaningar för marknadsförare att lära känna sin målgrupp online genom att länka ihop live-events med digital kommunikation.

Högre krav på relevans
Den ökade användningen av annonsblockerare är ett annat fenomen med stora effekter. När mottagarna väljer bort annonser blir personifiering av kommunikationen allt viktigare för att få mottagarens medgivande – och intresse. Det innebär att kraven på det producerade innehållets relevans för målgruppen bara ökar. Detta är en anledning till att så kallad content marketing är så omdiskuterat bland kommunikatörer och marknadsförare i dag.

Marketing Week har sammanställt fyra trender som det finns anledning att hålla ögonen på under 2016. Här är de i kort sammanfattning.

Hett 2016


 1. Synka kampanjer mellan kanaler
  Uppmärksamheten online för varumärken sprang för länge sedan ifrån traditionella kanaler, och därför är det naturligt att samtalet i kommunikationsvärlden handlar om digitalt. Trots det är TV oförändrat ledande i England och stort i Sverige sett till andel av mediekakan.

  Enligt en undersökning gjord av Pyramid under hösten 2015 använder svenska företag cirka hälften av sin marknadsföringsbudget till traditionell marknadsföring i print, TV och radio. Knappt 30 procent av budgeten används till digital marknadsföring och cirka 10 procent till sociala medier. Samtliga företag uppger att de planerar att minska budgeten för de traditionella kanalerna och öka den för PR eller digitalt.

  2016 års kreativa utmaningar består i att hitta lösningar där man använder ny teknik för att synka kampanjer mellan TV, och andra mer traditionella kanaler, och digitala miljöer.

 2. Mognare mobila strategier
  Mobilen är sedan länge fullt integrerad i konsumenternas liv. Men här har marknadsförarna lite kvar att lära. De stora utmaningarna hänger ihop med att kvaliteten på kundrelationerna är viktigare än kvantiteten. Och mobilen är mycket personlig för oss.  Det är användarna som driver konsumtionsmönstren, och förståelsen för hur vi använder telefonen är fortfarande något av en okänd terräng för marknadsförare.

  2016 kommer mobil framgång avgöras av innehållet. Content marketing fokuserar särskilt på mobilt bildbaserat innehåll och personifiering. Bilder är det som människor delar mest på sociala medier, och den trenden blir tydligare i takt med att såväl telefoner som bredband blir allt bättre. Ett nyckelbegrepp för mobilt 2016 är visuell storytelling.

 3. Moment marketing
  Moment marketing har blivit något av marknadsförarnas heliga Graal. Förenklat handlar moment marketing om att fånga konsumentens uppmärksamhet med ett budskap eller en aktivitet som är nära kopplat till en mycket aktuell händelse eller ämne. Populära TV-program, sportevenemang, events, TV-annonsering och väder fungerar som ”triggers” för moment marketing.

  Facebook är den vanligaste kanalen för moment marketing. Twitter, Instagram, Online video och sökordskampanjer är också vanliga.

  En mycket viktig framgångsfaktor för moment marketing är att innehållet sätts i ett relevant sammanhang, och att det finns en bra balans mellan aktuellt content och äkta mervärde. Varumärken som tänker igenom hur de kan skapa mervärden kring målgruppsnära evenemang kommer att lyckas.

   

 4. Sociala medier sätter värde före volym
  Flera av de senaste årens sociala medier-raketer – som datingappen Tinder, Snapchat, Instagram och WhatsApp – har utvecklat strategier för att locka varumärken till sina kanaler. Men allt är inte marknadsföringsguld som glimmar, och marknadsförare gör klokt i att först fråga sig vilket värde tjänsterna kan addera till deras kunder och varumärke.

  Eftersom sociala kanaler ofta är den primära kanalen för kundservice, och många kunder förväntar sig snabba svar, är det viktigt att ha en kundvårdsstrategi för respektive kanal.

  Att utveckla nära samarbeten med kändisar i olika sociala kanaler är en annan trend som tros öka i år. Fler och fler kanaler får sina egna kändisar. Vi har sett det hända bland annat i bloggvärlden, Youtube och på Instagram. Utmaningen ligger i att hitta rätt ambassadör för sitt varumärke. Här är det också viktigt att följa gällande lagar och regler för reklam och annonsering.

  Tillsammans skapar de här två trenderna en värde-före-volym-diskussion för sociala mediestrategier. Social kommunikation kommer troligtvis att röra sig mot att mindre engagerade grupper av människor samlas kring lokala events eller samhällsfrågor som har betydelse för gruppen.

  Kreativitet vs data var matchen för 2015. I år, när offline möter online på mer kreativa sätt kommer vi att upptäcka att det inte handlar om antingen eller, utan om både och; kreativiteten skapar flöden och datan styr innehållet på ett effektivt sätt.

Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.

Johannah Lindquist


Johannah Lindquist är projektledare och digital strateg. Hennes hjärta klappar lite extra för nyhetsbrev. Ett medie hon tycker är idealiskt för att sprida content samtidigt som det ger möjlighet att mäta resultatet. På Appelberg har Johannah haft flera olika roller; webbredaktör, produktionschef och projektledare. En renässansmänniska som har lika bra koll på budgetar som kod. På Appelberg jobbar hon bland annat med kunder som Hjärt-Lungfonden, Scania, Grant Thornton och Swedol. Kontakta Johannah om du vill ha en rutinerad projektledare eller om du vill veta mer om e-postmarknadsföring.

Kontakta Johannah Lindquist
Photo of a dimly lit room with a computer interface terminal.